همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت

۵ دی ۱۴۰۲

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت برگزار شد.این همایش با هدف ترسیم چشم‌انداز استراتژیک شرکت و همچنین همسویی، همگامی و نقش‌آفرینی همه همکاران در تدوین و تحقق اهداف راهبردی شرکت برگزار شد.

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت

در آغاز همایش دکتر داودیان، رئیس هیئت مدیره شرکت به اهمیت موضوع اجرا در تحقق اهداف بزرگ پرداخت و با اشاره به شرایط اقتصادی در سالیان اخیر و تغییرات الگوهای اقتصادی خرید، نقش بانک‌ها در اعطای تسهیلات و خدمات مالی و بانکی به مردم را تشریح کرد.

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت

مهندس مهدی اسماعیلی مدیر عامل شرکت سیمرغ تجارت هم در سخنرانی خود با تشکر از همه همکاران در بخش‌های مختلف به تشریح محورهای تمرکز چشم‌انداز شرکت پرداخت. توانمندسازی مردم، تجربه محوری، نوآوری بانکداری، توسعه خدمات و محصولات هوشمند بر پایه تکنولوزی روز دنیا به عنوان ارکان محوری سازنده چشم‌انداز شرکت هستند. وی سپس به تشریح ماموریت افق ۲ ساله در ایجاد بانک دیجیتال پرداخت و به اهمیت تعریف اهداف ۶ ماهه و مشارکت تیم‌های کاری در تدوین این اهداف و متعاقبا اجرا، اصلاح و بازنگری آنها اشاره کرد.

درادامه مراسم در یک فضای دوستانه و صمیمی، تیم‌های کاری مختلف شرکت در ورکشاپی که برای تدوین اهداف استراتژیک به روش  OKR برگزار شد شرکت کردند.

e namad Ecommerce symbol