درباره ما

شرکت سیمرغ تجارت یکی از شرکت‌های هلدینگ تفتا (هلدینگ فناوری بانک تجارت) است. فعالیت این شرکت که در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است؛ با تبیین نقش و جایگاهی نوین و تولد دوباره سیمرغ تجارت در سال ۱۴۰۱، این شرکت به‌عنوان بازوی ایجاد خدمات نوین مالی برای بانک تجارت، به ارائه خدمات اختصاصی، نوآورانه و تحول‌آفرین در حوزه صنعت بانکداری کشور می‌پردازد.
این شرکت ضمن توسعه راهکارهای پرداخت سریع و سرویس‌های متنوع نوین هم‌چون خدمات پرداخت اعتباری(BNPL) موفق شده‌ است محصولات روزآمد خود را به مردم کشور عزیزمان ایران ارائه دهد. اپلیکیشن “باجت” و پلتفرم بانکداری باز از جمله این محصولات هستند.

لیدرهای سیمرغ تجارت

خانواده سیمرغ تجارت

e namad Ecommerce symbol