خبرهای خودمونی

خبرهای خودمونی

دورهمی جشن پایان سال

مراسم جشن پایان سال با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات بانک تجارت برگزار شد.

دورهمی مرکز سرگرمی و بازی‌های اوپال

تو سیمرغ تجارت هر سه ماه یکبار، دورهمی دسته جمعی داریم.

دورهمی مرکز سرگرمی و بازی‌های اوپال

تو سیمرغ تجارت هر سه ماه یکبار، دورهمی دسته جمعی داریم.

دورهمی جشن پایان سال

مراسم جشن پایان سال با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات بانک تجارت برگزار شد.

جلسه آنلاین تیم فنی

رفع مشکل اضافه کردن ضامن دوم در “باجت”

دورهمی شب یلدا

مراسم جشن شب یلدا با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد. 

دورهمی شب یلدا

مراسم جشن شب یلدا با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد. 

جلسه آنلاین تیم فنی

رفع مشکل اضافه کردن ضامن دوم در “باجت”

دورهمی روز برنامه نویس

دورهمی روز برنامه‌نویس شرکت سیمرغ تجارت در کافه عمارت گود برگزار شد. 

دورهمی روز برنامه نویس

دورهمی روز برنامه‌نویس شرکت سیمرغ تجارت در کافه عمارت گود برگزار شد. 

e namad Ecommerce symbol