خبرهای خودمونی

خبرهای خودمونی

دورهمی مرکز سرگرمی و بازی‌های اوپال

تو سیمرغ تجارت هر سه ماه یکبار، دورهمی دسته جمعی داریم.

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت برگزار شد.

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت

همایش همسویی استراتژیک کارکنان شرکت سیمرغ تجارت برگزار شد.

دورهمی مرکز سرگرمی و بازی‌های اوپال

تو سیمرغ تجارت هر سه ماه یکبار، دورهمی دسته جمعی داریم.

دورهمی شب یلدا

مراسم جشن شب یلدا با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد.

دورهمی جشن پایان سال

مراسم جشن پایان سال با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات بانک تجارت برگزار شد.

دورهمی جشن پایان سال

مراسم جشن پایان سال با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات بانک تجارت برگزار شد.

دورهمی شب یلدا

مراسم جشن شب یلدا با حضور همکاران سیمرغ تجارت در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد.

دورهمی روز برنامه نویس

دورهمی روز برنامه‌نویس شرکت سیمرغ تجارت در کافه عمارت گود برگزار شد.

جلسه آنلاین تیم فنی

رفع مشکل اضافه کردن ضامن دوم در “باجت”

جلسه آنلاین تیم فنی

رفع مشکل اضافه کردن ضامن دوم در “باجت”

دورهمی روز برنامه نویس

دورهمی روز برنامه‌نویس شرکت سیمرغ تجارت در کافه عمارت گود برگزار شد.

e namad Ecommerce symbol