زندگی به سبک سیمرغ تجارت

زندگی به سبک سیمرغ تجارت

 • دورکاری و ساعت کاری شناور هم داریم.
 • برای ما بروزبودن در دانش و تکنولوژی خیلی مهمه.
 • فیلم و فوتبال رو باهم می‌بینیم.
 • حواسمون به تولدامون هست.
 • برای میتینگ‌ها پاتوق خودمون رو داریم.
 • به هم یاد می‌دیم.
 • قهوه برامون اولویت داره.
زندگی به سبک سیمرغ تجارت

زندگی به سبک سیمرغ تجارت

 • دورکاری و ساعت کاری شناور هم داریم.
 • برای ما بروزبودن در دانش و تکنولوژی خیلی مهمه.
 • فیلم و فوتبال رو باهم می‌بینیم.
 • حواسمون به تولدامون هست.
 • برای میتینگ‌ها پاتوق خودمون رو داریم.
 • به هم یاد می‌دیم.
 • قهوه برامون اولویت داره.
زندگی به سبک سیمرغ تجارت

زندگی به سبک سیمرغ تجارت

 • دورکاری و ساعت کاری شناور هم داریم.
 • برای ما بروزبودن در دانش و تکنولوژی خیلی مهمه.
 • فیلم و فوتبال رو باهم می‌بینیم.
 • حواسمون به تولدامون هست.
 • برای میتینگ‌ها پاتوق خودمون رو داریم.
 • به هم یاد می‌دیم.
 • قهوه برامون اولویت داره.

امروز بازی دربی بود. با بچه‌ها جمع شدیم و بازی رو دیدیم. درسته تیممون باخت اما کلی خوش گذشت و کلی کری خوندیم واسه هم.

تولد سعید دور هم جمع شدیم و سورپرایزش کردیم. میدونست بچه‌های منابع انسانی میان و هدیه‌هاش رو از طرف شرکت میارن ولی اصن انتظار اینکه همه بچه‌های واحد اینطوری غافلگیرش کنن رو نداشت.

جلسات طوفان ذهنی برامون خیلی مهمن. نقطه شروع کارهای تیمی ما ایده‌پردازی و تقسیم وظایفه. بعضی وقتا توشرکت جلسه داریم بعضی وقتها هم میریم بیرون. تیم ما برای ایده‌پردازی پاتوق خودش رو داره! این یکی از همون جلساته، جلسه ایده‌پردازی وب‌سایت.

تو شرکت فرصت یادگیری همیشه هست. زندگی فقط کار نیست. هرکی هرچی بلده به بقیه هم یاد می‌ده. از فن بیان و اصول مذاکره تا آشپزی و شیرینی‌پزی. من یکی که کلی چیزای جدید تو این چند ماه از بچه‌ها یاد گرفتم که خیلی بدردم خوردن.

دم حسین و بچه‌های تشریفات گرم. هروقت حس میکنن خسته شدیم با یه فنجون قهوه گرم درجه یک حرفه‌ای میان پیشمون و با یه لبخند و چهره بشاش میگن: قهوه میل داری؟ خسته نباشی. خیلی روحیه دارن من موندم کی از خودشون پذیرایی می‌کنه و بهشون خسته نباشید میگه؟ خسته نباشی حسین جان!

امروز مدیر واحدمون به احسان گفت که چند ساعت مرخصی تشویقی داره که بره به کارای تولد پدرش برسه. برای ما جالب بود که مدیرمون می‌دونست امروز روز تولد پدر احسان هست.

 • امروز بازی دربی بود. با بچه‌ها جمع شدیم و بازی رو دیدیم. درسته تیممون باخت اما کلی خوش گذشت و کلی کری خوندیم واسه هم.
 • تولد سعید دور هم جمع شدیم و سورپرایزش کردیم. میدونست بچه‌های منابع انسانی میان و هدیه‌هاش رو از طرف شرکت میارن ولی اصن انتظار اینکه همه بچه‌های واحد اینطوری غافلگیرش کنن رو نداشت.
 • جلسات طوفان ذهنی برامون خیلی مهمن. نقطه شروع کارهای تیمی ما ایده‌پردازی و تقسیم وظایفه. بعضی وقتا توشرکت جلسه داریم بعضی وقتها هم میریم بیرون. تیم ما برای ایده‌پردازی پاتوق خودش رو داره! این یکی از همون جلساته، جلسه ایده‌پردازی وب‌سایت.
 • تو شرکت فرصت یادگیری همیشه هست. زندگی فقط کار نیست. هرکی هرچی بلده به بقیه هم یاد می‌ده. از فن بیان و اصول مذاکره تا آشپزی و شیرینی‌پزی. من یکی که کلی چیزای جدید تو این چند ماه از بچه‌ها یاد گرفتم که خیلی بدردم خوردن.
 • دم حسین و بچه‌های تشریفات گرم. هروقت حس میکنن خسته شدیم با یه فنجون قهوه گرم درجه یک حرفه‌ای میان پیشمون و با یه لبخند و چهره بشاش میگن: قهوه میل داری؟ خسته نباشی. خیلی روحیه دارن من موندم کی از خودشون پذیرایی می‌کنه و بهشون خسته نباشید میگه؟ خسته نباشی حسین جان!
 • امروز مدیر واحدمون به احسان گفت که چند ساعت مرخصی تشویقی داره که بره به کارای تولد پدرش برسه. برای ما جالب بود که مدیرمون می‌دونست امروز روز تولد پدر احسان هست.
e namad Ecommerce symbol