دورهمی مرکز سرگرمی و بازی‌های اوپال:

۲۱ تیر ۱۴۰۲

تو سیمرغ تجارت هر سه ماه یکبار، دورهمی دسته جمعی داریم. اولین دورهمی امسال نسبت به ایونت‌های سال قبل متفاوت بود. چهارشنبه صبح با هم رفتیم مرکز سرگرمی و بازی‌های اوپال. در کنار هم تفریح کردیم، تو کافه کنار هم نشستیم و با هم معاشرت کردیم و خلاصه کلی خوش گذشت. بعد از ظهر هم برای صرف نهار رفتیم یکی از رستورانهای همون مجموعه که از قبل برامون رزرو شده بود. بعد از نهار هم جاتون خالی دور هم مافیا بازی کردیم. عکس هم زیاد گرفتیم چون مسابقه عکاسی داشتیم. چندتا از عکس‌ها رو باهم ببینیم:

e namad Ecommerce symbol