مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمرغ تجارت برگزار شد

۲۶ بهمن ۱۴۰۱

مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمرغ تجارت

مجمع سالانه شرکت سیمرغ در روز سه شنبه 25 بهمن 1401 در سالن اجتماعات هلدینگ فناوری تفتا برگزار شد.
این جلسه با حضور سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت سیمرغ تجارت برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی، مدیرعامل شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت در این جلسه گزارش عملکرد سالانه شرکت را ارائه کرد و پس از قرائت گزارش حسابرسی، صورت های مالی سال مذکور به تصویب مجمع رسید.

e namad Ecommerce symbol