اجرای پایلوت وام ازدواج آنلاین در اپلیکیشن “باجت”:

۲۸ آبان ۱۴۰۱

مراسم رونمایی و اجرای پایلوت دریافت وام ازدواج کاملا آنلاین در اپلیکیشن “باجت”، با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت، مدیر عامل و مدیران ارشد سیمرغ تجارت در محل سالن شیشه‌ای بانک تجارت برگزار شد. در این آیین رونمایی، یک زوج جوان متقاضی وام ازدواج آنلاین، تمامی مراحل دریافت این تسهیلات را در اپلیکیشن “باجت” انجام داده و در انتها پیامک موفقیت انجام فرآیند وام ازدواج را دریافت کردند.

اجرای پایلوت وام ازدواج
e namad Ecommerce symbol