استراتژی را فراموش کنید:

فناوری اطلاعات را بر روی مدل عملیاتی تان متمرکز کنید

فناوری اطلاعات را بر روی مدل عملیاتی تان متمرکز کنید

بیشتر شرکت‌ها سعی می‌کنند از طریق همسو کردن فناوری اطلاعات و فرآیندهای تجاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار، ارزش سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات را به حداکثر برسانند. اما استراتژی کسب‌وکار چند وجهی است و شامل تصمیم‌گیری در مورد این امور می شود که در کدام بازارها باید رقابت کرد، چگونه شرکت را در هر بازار ارائه کرد و کدام قابلیت‌ها را توسعه داد و از آن استفاده کرد. علاوه بر این، اولویت‌های استراتژیک می‌توانند با واکنش شرکت‌ها به ابتکارات رقبا یا استفاده از فرصت‌های جدید تغییر کنند. در نتیجه، استراتژی به ندرت جهت توسعه پایدار فناوری اطلاعات و قابلیت‌های فرآیند کسب‌وکار را ارائه می‌کند. پس از اعلام استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات با ابتکارات استراتژیک فردی هماهنگ می شود. بنابراین، فناوری اطلاعات به یک گلوگاه دائمی تبدیل می شود.

فناوری اطلاعات را بر روی مدل عملیاتی تان متمرکز کنید

برای تبدیل فناوری اطلاعات به یک نیروی فعال و نه واکنشی در ایجاد ارزش تجاری، شرکت ها باید یک مدل عملیاتی تعریف کنند. مدل عملیاتی سطح ضروری یکپارچگی و استانداردسازی فرآیند کسب و کار برای ارائه کالاها و خدمات به مشتریان است. با شناسایی الزامات یکپارچگی و استانداردسازی، یک مدل عملیاتی قابلیت های حیاتی فناوری اطلاعات و فرآیندهای تجاری را تعریف می کند.

فناوری اطلاعات را بر روی مدل عملیاتی تان متمرکز کنید

در این مقاله به طور خلاصه به بررسی این موضوع می‌پردازد که مدل عملیاتی یک شرکت چگونه سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات را راهبری می‌کند و موجب افزایش چابکی کسب‌وکار می شود.

e namad Ecommerce symbol