چهار مدل عملیاتی جایگزین

شرکت ها در طراحی عملیات خود دو انتخاب مهم را انجام می دهند:
اولین انتخاب این است که فرآیندهای کسب و کارشان چگونه در واحدهای عملیاتی استاندارد شود (واحدهای تجاری، منطقه، عملکرد، بخش بازار).
دوم این که فرآیندهای تجاری آنها چگونه در آن واحدها یکپارچه شود.

چهار مدل عملیاتی جایگزین

در انجام این دو انتخاب، مدیریت شرکت یکی از چهار مدل عملیاتی را هدف قرار داده است:
اول؛ تنوع (استانداردسازی کم، یکپارچگی کم)
دوم؛ وحدت (استانداردسازی بالا، یکپارچگی بالا)
سوم؛ هماهنگی (استانداردسازی پایین، یکپارچگی بالا)
چهارم؛ همانندسازی (استانداردسازی بالا، یکپارچگی پایین)
هر چهار مدل عملیاتی جایگزین‌های مناسبی برای ارائه کالاها و خدمات به مشتریان یک شرکت هستند.

چهار مدل عملیاتی جایگزین

مدل تنوع یک طراحی سازمانی غیرمتمرکز است. واحدهای تجاری بازارهای متفاوتی را با محصولات و خدمات متفاوت دنبال می‌کنند و از استقلال محلی در تصمیم‌گیری برای رسیدگی به خواسته‌های مشتری سود می‌برند. کارلسون (Carlson) که یک شرکت مهمان داری با ارزش 20 میلیارد دلار و متشکل از مشاغل مرتبط اما مستقل است، نمونه‌ای از مدل تنوع شمرده می شود.
مدل وحدت یک طراحی سازمانی متمرکز را توصیف می کند. در این مدل شرکت اطمینان بخشی، قابل پیش بینی بودن و هزینه پایین را با استانداردسازی فرآیندهای تجاری و به اشتراک‌گذاری داده‌ها در واحدهای تجاری دنبال می‌کند تا دیدی سرتاسری از عملیات و یک چهره واحد برای مشتری ایجاد کند. تجارت جهانی استاندارد شده خطوط هوایی دلتا نمونه ای از مدل وحدت است.

چهار مدل عملیاتی جایگزین

مدل هماهنگی بر یکپارچگی تمرکز دارد. یک شرکت مدل هماهنگی یک چهره واحد برای مشتریان خود یا یک زنجیره تامین شفاف بدون تحمیل استانداردهای فرآیندی خاص به واحدهای عملیاتی خود ایجاد می کند. برای مثال، تویوتایِ اروپا، داده‌های محصول را در در سرتاسر واحدهای تجاری کشور به اشتراک می‌گذارد تا بتوانند به سرعت خودروها و قطعات را برای رفع نیازهای مشتری مبادله کنند.
مدل همانندسازی بر استانداردسازی فرآیند تمرکز دارد. واحدهای عملیاتی وظایف را با استفاده از سیستم‌های یکسان انجام می‌دهند تا بتوانند برند و کارایی خود را در سطح جهانی ایجاد کنند. با این حال، واحدهای عملیاتی به ندرت تعامل دارند. برای مثال، شرکت Marriott سیستم‌ها و روندهای مربوط به طیف گسترده‌ای از فرآیندها، از جمله رزرو کردن، مزایایی مهمان، تماس‌های بیدارباش، و برنامه‌ریزی عملکرد را در هر یک از هتل‌های مستقل خود تکرار می‌کند.

e namad Ecommerce symbol