در مجمع عمومی شرکت سیمرغ تجارت عنوان شد:
رشد چشمگیر در عملکرد سیمرغ تجارت

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

مجمع سالیانه سیمرغ تجارت

مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمرغ تجارت در سالن اجتماعات هلدینگ فناوری تفتا برگزارشد. این جلسه با حضور سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت سیمرغ تجارت برگزار شد. محمدمهدی اسماعیلی، مدیرعامل شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت در این جلسه گزارش عملکرد سالانه شرکت را ارائه کرد و بر اساس آمار مالی ارائه شده، رشد چشمگیر درآمد در این دوره ملاحظه شد. پس از قرائت گزارش حسابرسی، صورت های مالی سال مذکور به تصویب مجمع رسید.

e namad Ecommerce symbol