سیمرغ تجارت رتبه ۱ شرکت‌های انفورماتیکی شد:

۲۷ مهر ۱۴۰۲

شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت موفق به کسب رتبه ۱ صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی کشور شد. بر اساس آخرین گواهینامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی، این شرکت برای اجرای پروژه‌ها در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزار رتبه ۱ را دریافت نمود.
رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیک، توسط امور نظام فنی و اجرایی و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود که بر اساس معیارهای کمی و کیفی است و میزان صلاحیت شرکت ها در انجام پروژه‌ها را نشان می‌دهد. رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک از یک تا هفت بوده که در آن رتبه هفت پایین‌ترین و رتبه یک بالاترین درجه را دارد.

e namad Ecommerce symbol