شرکت سیمرغ تجارت از طریق ایجاد واحد خدمات مبتنی بر بانکداری باز درصدد است تا علاوه بر ایجاد بستری برای بانکداری باز، پروژه نوآوری باز را نیز توسعه دهد.

در پروژه نوآوری باز، سرویس‌دهندگان، کسب‌وکارها و برنامه‌نویسان بازیگران اصلی هستند. بانک‌ها، نهادهای عمومی، شرکت‌های حوزه مخابرات، نهادهای بازار سرمایه و دیگر سازمان‌های ارائه‌دهنده سرویس، خدمات خود را به سیمرغ تجارت ارائه می‌کنند و این شرکت با اِعمال استانداردهای امنیتی و کاربری مختلف، سرویس‌های شخصی‌سازی‌شده‌ای به‌صورت API باز ارائه می‌کند.

کسب‌وکارها هر سرویسی را که مایل هستند انتخاب کرده و خدمت موردنظر را بدون وابستگی به ارائه‌دهنده سرویس دریافت خواهند کرد. به‌عبارتی سیمرغ تجارت سرویس‌های تامین‌کنندگان را تجاری‌سازی می‌کند. تامین‌کنندگان، فروش و ارائهٔ خدمات خود را به این شرکت می‌سپارند. کسب‌وکارها نیز بدون نیاز به مذاکره با تامین‌کنندگان، به خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا می‌کنند.