اخبار داخلی

فراخوان انتخاب نام محصول جدید

محصول جدید شرکت سامانه‌های یک‌پارچه سیمرغ تجارت برای انتخاب نام محصول جدید خود از صاحب‌نظران دعوت به مشارکت می‌کند. محصول اعتباری خرد (اعتبار در اپلیکیشن موبایلی و کارت) جدیدتریـن محصـول شـرکت سـیمرغ تجـارت بـرای ارائـه خدمـات نویـن بـه مشـتریان در سال ۹۹ اسـت. از طریـق این محصول شـما می‌توانیـد از طریق اعتبارسنجی شرکت سیمرغ تجارت در هـر زمـان، کالا و یـا خدمـت مـورد نیـاز خـود را از شبکه پذیرندگی ایجاد

ادامه مطلب
محمد آجدانی، مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت
اخبار داخلی

‌کارت اعتباری می‌تواند به کسب‌وکارها رونق دهد

محمد آجدانی: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن کاهش فروش، وجود کارت‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تا هم مردم نیازهای خودشان را تامین کنند و هم کسب‌وکارها رونق پیدا کند. محمد آجدانی، مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت مهمان یکی از گفت‌وگوهای اینستاگرامی راه پرداخت بود و در این گفت‌و‌گو به تشریح طرح در حال اجرای این شرکت در زمینه ارائه کارت اعتباری پرداخت. طرحی که با

ادامه مطلب
استخدام سیمرغ تجارت
اخبار داخلی

سیمرغ تجارت در سه عنوان شغلی استخدام می‌کند

eشرکت سامانه‌های یک‌پارچه سیمرغ تجارت در سه عنوان شغلی، نیروی متخصص استخدام می‌کند.   مدیر و کارشناس محصول سرویس‌های بانکی شرح وظایف شغلی: تعامل با مشتریان، بازار و ذینفعان برای استخراج نیازمندی‌ها مشخص کردن نیازهای محصول، ویژگی‌ها و نقشه مسیر توصیف ماهیت و دامنه محصولات فعلی و آینده با بررسی مشخصات و نیازمندی‌های محصول؛ ارزیابی ایده‌ها و محصولات جدید مدیریت کل چرخه تولید محصول از برنامه‌ریزی استراتژیک تا فعالیت‌های تاکتیکی

ادامه مطلب