مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ با حضور سهامداران در محل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت(تفتا) برگزار شد.

در ابتدا گزارش با اعلام وضعیت مطلوب صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و مورد تصویب سهامداران محترم قرار گرفت .

همچنین در این مجمع، گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت توسط مهندس شهره آقابابائی مدیرعامل شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت به استماع حاضرین رسید. رشد درآمدهای عملیاتی، کاهش هزینه‌های شرکت، کاهش ۸۷ درصدی زیان عملیاتی و تحقق رشد سودآوری خالص ۱۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی ۱۳۹۹ از جمله دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ بود که مورد تقدیر دکتر محمد فرجود مدیرعامل محترم هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت (تفتا) قرار گرفت.

در ادامه این جلسه رویدادهای مهم سال مالی ۱۴۰۱ برای نیل به اهداف ترسیم شده  نیز اعلام و مورد بررسی و ارزیابی سهامداران محترم قرار گرفت.