در مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، صورت‌های مالی تصویب گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سامانه_های یکپارچه سیمرغ تجارت02