فرشید بلوری به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت معرفی شد.

روز یکشنبه ۲۰ خردادماه ۹۸ طی حکمی، فرشید بلوری به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره شرکت سیمرغ تجارت منصوب شد.

بلوری پیش از این به‌عنوان معاونت اداره بازاریابی بانک تجارت مشغول به کار بوده و پیش از او بابک محبوبی این سِمت را بر عهده داشته است.